Konkurrencebetingelser

Ved deltagelse i konkurrence på flowrs Facebookside og Instagramprofil gælder følgende:

Vinderne bliver kontaktet direkte via deres kommentar på opslaget, og navnene bliver efterfølgende meldt ud til konkurrencedeltagere på konkurrenceopslaget. Vinderen har 1 uge til at svare i en privat besked eller på mail med information om navn, adresse og telefonnummer. Der trækkes en ny vinder, hvis fristen overskrides. Den nye vinder offentliggøres også.

Præmier kan ikke ombyttes til kontanter eller andre produkter.

Konkurrencer er åbne for alle personer bosiddende i Danmark. Ansatte hos Dansk Supermarked Group og deres husstande kan ikke deltage i konkurrencer. Vi forbeholder os retten til at trække eventuelle præmier tilbage, hvis dette opdages. Ansatte hos samarbejdspartnere og dens husstand må heller ikke deltage i konkurrencer, hvis samarbejdspartneren er sponsor.

Tilmeldinger modtaget efter sidste tilmeldingsfrist vil ikke komme i betragtning. Det er alene flowr, der afgør, om en tilmelding er modtaget rettidigt og kan godkendes. Hver person kan kun deltage én gang. Forsøg på snyd vil medføre udelukkelse fra konkurrencen. flowrs afgørelse i forbindelse med konkurrencer er endelig.

Ved deltagelse i en konkurrence hos flowr er man indforstået med konkurrencereglerne.

Eventuelle klager over konkurrencer skal rettes til flowrs kundeservice.