Log ind

Konkurrencebetingelser

Ved deltagelse i konkurrencer på FLOWRs Facebookside og Instagramprofil gælder følgende:

Ved de fleste tilfælde skal man være over 18 år for at kunne deltage i konkurrencer arrangeret af FLOWR, medmindre andet er beskrevet. FLOWR forbeholder sig retten til at kontrollere alderen på vindere og frasortere deltagere under 18 år.

Medmindre andet er tilkendegivet, er deltagelsen gratis, og hver person kan kun deltage én gang. Forsøg på snyd og brug af falsk navn og/eller adresse vil medføre udelukkelse fra konkurrencen.

Konkurrencer har kun til formål at være underholdende. Deltagere kan ikke efterfølgende rette krav mod FLOWR.

Præstationer i forbindelse med deltagelse i en konkurrence er FLOWR’ ejendom, og må ikke overgives til tredje part.

Alle konkurrencevindere kontaktes direkte via deres kommentar på opslaget. Vinderen har 1 uge til at svare i en privat besked eller på mail med information om navn, adresse og telefonnummer. Der trækkes en ny vinder, hvis fristen overskrides.

Ansatte i Salling Group og deres husstande må ikke deltage i konkurrencer. Ansatte hos samarbejdspartnere og dens husstand må heller ikke deltage i konkurrencer, hvor samarbejdspartneren er sponsor.

Tilmeldinger modtaget efter sidste tilmeldingsfrist vil ikke komme i betragtning. Det er alene FLOWR, der afgør om en tilmelding, er modtaget rettigdigt og kan godkendes. I en konkurrence, hvor deltageren efterfølgende skal indgå i en rækkefølge, forbeholder FLOWR sig ret til at afgøre, hvilket nummer deltageren skal have. Det er deltagerens eget ansvar, at tilmeldingen kommer rettidigt frem. FLOWR kan ikke holdes ansvarlig for problemer med tilmeldingen, hvad enten det sker på internettet, i varehusene, pr. telefon, e-mail, post etc.

Gevinster kan ikke ombyttes til kontanter. En gevinst vil ikke blive udleveret til en vinder i fald, at personen i besiddelse af gevinsten vil overtræde lovgivningen.​

FLOWR forbeholder sig ret til at afslutte konkurrencer uden forudgående varsel. FLOWR’ afgørelse i forbindelse med konkurrencer er endelig.

Ved deltagelse i konkurrencen/ved at kommentere på opslaget giver personen samtykke om, at blive kontaktet af FLOWR, hvis personen har vundet.

Ved deltagelse i en konkurrence eller event hos FLOWR er man indforstået med konkurrencereglerne.