Handelsbetingelser

§ 1 Omfang

Nærværende kontantkøbsbetingelser er gældende for køb af produkter online på www.flowr.dk.

Hjemmesiden www.flowr.dk ejes og drives af Salling Group, Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand (herefter flowr.dk).

Betingelserne kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem flowr.dk og køber, medmindre andet følger nedenfor.

§ 2 Aftaleindgåelser

Køber skal ved hvert køb acceptere kontantkøbsbetingelserne. Køber opfordres til at læse betingelserne grundigt igennem og gøre sig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som betingelserne giver. Køber får en kopi af betingelser sammen med en bekræftelse af bestillingen pr. e-mail.

På www.flowr.dk kan kontantkøbsaftaler med børn og unge under 18 år kun indgås af forældre eller andre, der lovligt kan handle på vegne af barnet eller den unge.

§ 3 Betalingsbetingelser og gebyrer

Betaling for bestilte produkter kan ske online ved brug af Dankort, Visa-Dankort, Visa, Visa Electron, MasterCard og Eurocard. Der opkræves ikke kortbegyr.

Betaling via kreditkort er underlagt kortudsteders betingelser for anvendelse. Når køber bestiller med kreditkort ”reserveres” beløbet på købers konto. Når leverandøren efterfølgende har afsendt de bestilte produkter, dagen inden levering, udsteder flowr.dk et betalingskrav til kortudsteder. Det betyder, at køber ikke kan disponere over det reserverede beløb, efter bestillingen er godkendt. Det reserverede beløb hæves dog først på kontoen, når kortudsteder modtager betalingskravet fra betalingsmodtageren.

Ved mistanke om kortsvindel kan flowr.dk kræve betaling via bankoverførsel.

Betalingen for produkterne sker i forbindelse med afsendelse fra leverandøren, dagen inden levering. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, køber har godkendt ved købet.

§ 4 Levering og risiko

Levering sker til den af køber oplyste adresse i Danmark med tranportøren BFT. Hvis ordren er afgivet inden kl. 13.00, kan der som udgangspunkt ske levering den efterfølgende dag. Hvis bestillingen er afgivet lørdag inden kl. 13, kan der som udgangspunkt ske levering om mandagen. Hvis bestillingen er afgivet lørdag efter kl. 13 eller søndag, kan der som udgangspunkt ske levering om tirsdagen.  For levering på udvalgte søndag og helligdage gælder der dog særlige leveringsfrister, som vil fremgå i forbindelse med bestilling.

Leveringstidspunktet er 08:00 – 21:00. Aftenen før levering kan køber modtage en SMS med information at transportøren næste dag leverer ordren, samt på dagen for levering, når ordren er leveret. Dette kræver at køber angiver sit telefonnummer. Dette nummer vil også være kontakt nummer for chaufføren.

flowr.dk leverer ikke til ikke-brofaste øer, Færøerne eller Grønland.

Køber er indforstået med, at ordren stilles foran modtagerens dør, hvis modtageren ikke er hjemme, såfremt chaufføren finder dette forsvarligt.

Hvis modtageren bor i etageejendom eller lignende, hvor hoveddøren er låst, vil transportøren BFT forsøge at kontakte andre i ejendommen med henblik på at få adgang. Hvis dette ikke er muligt, stilles ordren foran døren ind til ejendommen.

Ved levering til virksomheder, sygehuse o. lign. leveres buketten til receptionen. Det påhviler køber at sikre, at buketten kan afleveres i receptionen. Nægtes modtagelsen i receptionen, tager transportøren buketten med retur og kontakter afsender for at aftale nærmere om genlevering af buketten 2-3 dage senere.

Er der fejl eller mangler i adressen, eksempelvis manglende firmanavn, husnummer, etage, afdeling samt stue på sygehus, vil chaufføren forsøge at kontakte kunden (afsender) for at få denne information. Er dette ikke muligt, tages produktet med retur og vil blive genkørt. Genkørsel kan i nogle tilfælde først ske 3 dage senere.

Efter levering påhviler ansvar og risiko for produkter alene køber.

Ved modtagelse af produkter opfordres køber til at undersøge disse og ved fejl eller mangler straks reklamere til flowr.dk

De oplyste priser på flowr.dk er altid inkl. leveringsomkostninger.

§ 5 Købers ansvar

Udover købers betalingsforpligtelser har køber følgende ansvar:

A: Underretning ved reklamation

Køber skal meddele flowr.dk om eventuelle mangler ved produktet straks efter, at køber har opdaget fejlen. Kontakt da kundeservice på support@flowr.dk med billede(r) af produktet, leveringsinformation og beskrivelse af problemet. flowr giver 5 dages holdbarhed fra modtagelsen.

B: Informationer i forbindelse med ordre.

Det er købers ansvar at sørge for at leveringsadresse, navn på modtager, telefonnummer, osv. er angivet korrekt, så chaufføren kan finde frem til rette modtager. Hvis fejl i leveringsadressen først opdages på leveringsdagen, kan genkørsel i nogle tilfælde først ske op til 3 dage senere.

§ 6 Sælgers ansvar

A: Ved reklamation:

I tilfælde af mangler ved varen finder købelovens regler om mangler anvendelse.

flowr.dk forbeholder sig ret til at udskifte enkelte blomster i den bestilte buket, såfremt de bestilte blomster ikke lever op til flowr.dk’s kvalitetskrav. Såfremt det er nødvendigt at udskifte en stor mængde blomster, der medfører væsentlige ændringer i den bestilte buket, kontaktes køber med henblik på at acceptere ændringen eller vælge anden buket.

B. Produktansvar

flowr.dk’ ansvar for skade på køber, dennes nærmeste, købers gods, tredjemand eller tredjemands gods m.v. begrænses til forhold, der skyldes grov uagtsomhed fra flowr.dk’ side samt ansvar fastsat i almindelige, ufravigelige erstatningsregler. Indirekte tab og følgeskader dækkes ikke af flowr.dk.

I tilfælde af at skade påføres tredjepart, skal køber straks underrette flowr.dk og medvirke til sagens opklaring. flowr.dk har ret til at besigtige skaden.

§ 7 Fortrydelsesret

A. Fortrydelsesret

Ifølge Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2 gælder fortrydelsesretten ikke for:

Levering af varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt.

Levering af fødevarer, drikkevarer eller andre varer til husholdningens løbende forbrug, som leveres fysisk til køberens hjem, bopæl eller arbejdsplads af en sælger, der ofte og regelmæssigt betjener faste ruter.

KØBER HAR DERFOR IKKE FORTRYDELSESRET VED KØB PÅ FLOWR.DK

B. Afbestilling

Køber kan afbestille en vare, såfremt dette sker senest kl. 13.00 dagen inden det aftalte leveringstidspunkt. Ved rettidig afbestilling gennemføres betalingen ikke.  

§ 8 Persondatapolitik og videregivelse af personoplysninger

Ifølge Persondataloven har flowr.dk pligt til at oplyse køber om bl.a. hvilke typer af personoplysninger, der behandles, med hvilket formål behandlingen sker, samt hvem oplysningerne videregives til.

flowr.dk behandler oplysninger om køber med det formål at tilbyde produkter indenfor blomster. Behandlingen består af kundeadministration og markedsføring. 

Du kan finde vores persondatapolitik her: http://sallinggroup.com/privatlivspolitik

Vi anvender cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om brugen af cookies i vores Cookiepolitik.

§ 9 Markedsføring

E-mail-adressen, som flowr.dk har modtaget i forbindelse med købers bestilling på www.flowr.dk, kan benyttes af flowr.dk til at markedsføre egne tilsvarende produkter eller tjenesteydelser til køber via elektronisk post. 

Køber modtager nyhedsbreve, når køber har afkrydset feltet "Send mig nyhedsbreve fra flowr" under et køb på vej mod kassen. Nyhedsbrevet indeholder konkurrencer, nyheder, inspiration og gode tilbud. Det udsendes via mail og SMS. Købers oplysninger videregives ikke. Køber kan til enhver tid afmelde sig nyhedsbrevet.

I begge ovennævnte situationer kan køber frabede sig at modtage flere henvendelser via linket i mailen eller ved at kontakte flowr.dk.

§ 10 Klageadgang

Køber har mulighed for at få behandlet en klage (ved skriftlig henvendelse) til: support@flowr.dk

Køber har også mulighed for at indbringe klage til Center for Klageløsning og/eller Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Læs mere på www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse support@flowr.dk

Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med flowr.dk’ virksomhed, som hovedsageligt består af salg af produkter.

Retsforholdet afgøres efter dansk ret.

 

Handelsbetingelserne er senest opdateret den 15-06-2018