Log ind

Handelsbetingelser

 

 

Kontantkøbsbetingelser

Du finder også vores handelsbetingelser her: https://flowr.dk/kundeservice/betingelser/

 

§ 1 Omfang

Nærværende kontantkøbsbetingelser er gældende for køb af produkter online på www.flowr.dk.

Hjemmesiden www.flowr.dk ejes og drives af Salling group A/S, Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand (herefter flowr.dk).

Betingelserne kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem flowr.dk og køber, medmindre andet følger nedenfor.

 

§ 2 Aftaleindgåelser

Køber skal ved hvert køb acceptere kontantkøbsbetingelserne. Køber opfordres til at læse betingelserne grundigt igennem og gøre sig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som betingelserne giver. Køber får en kopi af betingelser sammen med en bekræftelse af bestillingen pr. e-mail.

På www.flowr.dk kan kontantkøbsaftaler med børn og unge under 18 år kun indgås af forældre eller andre, der lovligt kan handle på vegne af barnet eller den unge.

 

§ 3 Betalingsbetingelser og gebyrer

Betaling for bestilte produkter kan ske online ved brug af Dankort, Visa-Dankort, Visa, MasterCard og Eurocard. Der opkræves ikke kortgebyr.

Betaling via kreditkort er underlagt kortudsteders betingelser for anvendelse. Når køber bestiller med kreditkort ”reserveres” beløbet på købers konto. Når leverandøren efterfølgende har afsendt de bestilte produkter, dagen inden levering, udsteder flowr.dk et betalingskrav til kortudsteder. Det betyder, at køber ikke kan disponere over det reserverede beløb, efter bestillingen er godkendt. Det reserverede beløb hæves dog først på kontoen, når kortudsteder modtager betalingskravet fra betalingsmodtageren.

Ved mistanke om kortsvindel kan flowr.dk kræve betaling via bankoverførsel.

Betalingen for produkterne sker i forbindelse med afsendelse fra leverandøren, dagen inden levering. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, køber har godkendt ved købet.

 

§ 4 Levering og risiko

Levering sker til den af køber oplyste adresse i Danmark, dog kun brofaste øer med Salling Groups valgte transportør.

Hvis ordren er afgivet inden kl. 13.00, kan der som udgangspunkt ske levering den efterfølgende dag. Hvis bestillingen er afgivet lørdag inden kl. 13, kan der som udgangspunkt ske levering om mandagen. Hvis bestillingen er afgivet lørdag efter kl. 13 eller søndag, kan der som udgangspunkt ske levering om tirsdagen.  For levering på udvalgte søndag og helligdage gælder der dog særlige leveringsfrister, som vil fremgå på hjemmesiden.

Leveringstidspunktet er 08:00 – 21:00. Aftenen før levering kan køber modtage en SMS med information at transportøren næste dag leverer ordren, samt på dagen for levering når ordren er leveret. Dette kræver at køber angiver sit telefonnummer. Dette nummer vil også være kontakt nummer for Salling Groups valgte transportør. Ved forsinkelser med levering efter kl.21 vil chaufføren, ved lys på adressen, ringe på. Er der ikke lys, vil buketten blive sat foran modtagerens dør.

Ved levering til erhverv bestræber transportøren sig efter at levere 08:00-16:00. Skulle der opstå forsinkelser, så levering sker efter kl.16, vil buketten, hvis den ikke kan afleveres fordi der er lukket på adressen, bliver stillet foran døren ved erhvervsadressen.

flowr.dk leverer ikke til ikke-brofaste øer, Færøerne eller Grønland.

Køber er indforstået med, at ordren stilles på adressen, hvis modtageren ikke er hjemme.

Hvis modtageren bor i etageejendom eller lignende, hvor hoveddøren er låst, vil Salling Groups valgte transportør forsøge at kontakte andre i ejendommen med henblik på at få adgang. Hvis dette ikke er muligt, stilles ordren foran døren ind til ejendommen.

Ved levering til virksomheder, sygehuse o. lign. leveres buketten til receptionen. Det påhviler køber at sikre, at buketten kan afleveres i receptionen. Nægtes modtagelsen i receptionen, tager transportøren buketten med retur og kontakter afsender for at aftale nærmere om genlevering af buketten 2-3 leveringsdage senere.

Er der fejl eller mangler i adressen, eksempelvis manglende firmanavn, husnummer, etage, afdeling samt stue på sygehus, vil produktet blive taget med retur og vil blive genkørt. Genkørsel kan i nogle tilfælde først ske 3 leveringsdage senere. Ved fejl i postnummer kan buketten ikke leveres samme dag, men vil bliver genkørt op til 3 leveringsdage senere.

Efter levering påhviler ansvar og risiko for produkter alene køber.

Ved modtagelse af produkter opfordres køber til at undersøge disse og ved fejl eller mangler straks reklamere til flowr.dk

 De oplyste priser på flowr.dk er altid inkl. leveringsomkostninger.

 

§ 5 Købers ansvar

Udover købers betalingsforpligtelser har køber følgende ansvar:

A: Underretning ved reklamation

Køber skal meddele flowr.dk om eventuelle mangler ved produktet straks efter, at køber har opdaget fejlen. Kontakt da kundeservice på support@flowr.dk med billede(r) af produktet, leveringsinformation og beskrivelse af problemet. flowr giver 5 dages holdbarhed inkl. modtagelsesdagen.

B: Informationer i forbindelse med ordre.

Det er købers ansvar at sørge for at leveringsadresse, telefonnummer, osv. er angivet korrekt, så chaufføren kan finde frem til rette adresse. Chaufføren forholder sig til leveringsadressen på ordren, og ikke modtagernavnet, da vi erfarer at flere bestiller til andre adresser end modtagerens privatadresse. Hvis fejl i leveringsadressen først opdages på leveringsdagen, kan genkørsel i nogle tilfælde først ske op til 3 leveringsdage senere.

 

§ 6 Sælgers ansvar

A: Ved reklamation:

I tilfælde af mangler ved varen finder købelovens regler om mangler anvendelse.

flowr.dk forbeholder sig ret til at udskifte enkelte blomster i den bestilte buket, såfremt de bestilte blomster ikke lever op til flowr.dk’s kvalitetskrav. Såfremt det er nødvendigt at udskifte en stor mængde blomster, der medfører væsentlige ændringer i den bestilte buket, kontaktes køber med henblik på at acceptere ændringen eller vælge anden buket.

B. Produktansvar

flowr.dk’ ansvar for skade på køber, dennes nærmeste, købers gods, tredjemand eller tredjemands gods m.v. begrænses til forhold, der skyldes grov uagtsomhed fra flowr.dk’ side samt ansvar fastsat i almindelige, ufravigelige erstatningsregler. Indirekte tab og følgeskader dækkes ikke af flowr.dk.

I tilfælde af at skade påføres tredjepart, skal køber straks underrette flowr.dk og medvirke til sagens opklaring. flowr.dk har ret til at besigtige skaden.

 

§ 7 Fortrydelsesret

A. Fortrydelsesret

 

Ifølge Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2 gælder fortrydelsesretten ikke for:

 

Levering af varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt.

 

Levering af fødevarer, drikkevarer eller andre varer til husholdningens løbende forbrug, som leveres fysisk til køberens hjem, bopæl eller arbejdsplads af en sælger, der ofte og regelmæssigt betjener faste ruter.

 

KØBER HAR DERFOR IKKE FORTRYDELSESRET VED KØB PÅ FLOWR.DK

 

B. Afbestilling

Køber kan afbestille en vare, såfremt dette sker senest kl. 13.00 dagen inden det aftalte leveringstidspunkt. Ved rettidig afbestilling gennemføres betalingen ikke.  

Ved bestilling til levering til større anledningsdage, som valentines dag, påske, mors dag, jul og nytår, kan afbestilling ikke ske dagen inden aftalte leveringstidspunkt. Deadline vil fremgå op til anledning på https://flowr.dk/kundeservice/

 

 

§ 8 Persondatapolitik og videregivelse af personoplysninger

Ifølge Persondataloven har flowr.dk pligt til at oplyse køber om bl.a. hvilke typer af personoplysninger, der behandles, med hvilket formål behandlingen sker, samt hvem oplysningerne videregives til.

flowr.dk behandler oplysninger om køber med det formål at tilbyde produkter indenfor blomster. Behandlingen består af kundeadministration og markedsføring.

Første gang der laves ordre, registreres der oplysninger om kunde og modtager. De personlige oplysninger der registreres er: Navn, adresse, telefonnummer og e-mail. flowr.dk registrerer desuden modtagerens navn & adresse, når køber indtaster en sådan i forbindelse med købet.

Køber giver samtykke til, at flowr.dk anfører købers navn og adresse som afsender på varen.

Køber kan derfor ikke være anonym.

Du kan finde vores persondatapolitik her: https://sallinggroup.com/privatlivspolitik

 

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Du finder vores kontaktoplysninger her:

Flowr.dk

Salling Group A/S

CVR-nr. 35954716

Rosbjergvej 33

8220 Brabrand

www.flowr.dk

www.sallinggroup.com

 

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Gennemførelse af køb via vores webshop
 • Administration af din relation til os som kunde fx kundeservice
 • Drift og optimering af vores webshop, herunder udarbejdelse af statistik i anonymiseret form
 • Opfyldelse af krav ifølge lovgivningen fx i relation til bogføring og reklamationer
 • Markedsføring af tilsvarende produkter

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Indgåelse af aftale om køb af varer eller ydelser via vores webshop, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(b)
 • Opfyldelse af fx markedsførings- og bogføringslovgivningen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(c)
 • Vores legitime interesse i at kunne administrere relationen til dig som kunde, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(f)
 • Dit samtykke til vores behandling af dine personoplysninger baseret på denne privatlivspolitik, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(a)

 

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

-          Kontaktoplysninger fx navn, adresse, modtager adresse, telefonnummer, mail,

-          købshistorik,

-          Betalingsoplysninger

 

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Databehandlere som leverer services til intern databehandling, det kan fx være leverandører af softwareløsninger der muliggør vedligeholdes og betjening af hjemmesiden.
 • Databehandlere der behandler data eksternt, det kan fx være hosting af den platform hvorpå hjemmesiden er lagret.
 • Vores samarbejdsparter i form af leverandører og underleverandører af varer og tjenesteydelser
 • Revisorer, advokater og andre rådgivere
 • Modtageren af det bestilte vil modtage dit navn og adresse, via information på pakkelabel. Du kan derfor ikke være anonym ved købet.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger du har afgivet i forbindelse med køb via webshoppen.

 

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i 72 måneder regnet fra dit køb som følge af dokumentationskrav i henhold til bogføringslovgivningen.

 

Profilering

Vi anvender ikke profilering, og fremsender alene markedsføring på baggrund af dine tidligere køb.

 

Cookies

 

Vi anvender i alle tilfælde de cookies der er nødvendige for at drive flowr.dk foruden dem du har givet os samtykke til at benytte.

Du kan finde oplysninger om vores brug af cookies her: www.flowr.dk/kundeservice/cookiepolitik/

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os her https://gdpr.sallinggroup.com/hc/da

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Bemærk, at hvis du beder om at blive slettet, kan vi alligevel være forpligtet til at opbevare visse af dine oplysninger, jf. ovenfor om opbevaring.

 

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Bemærk, at hvis du beder os om at begrænse behandlingen af dine oplysninger, kan det medføre, at du ikke længere vil være i stand til at benytte vores webshop.

 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

§ 9 Markedsføring

E-mail-adressen, som flowr.dk har modtaget i forbindelse med købers bestilling på www.flowr.dk, kan benyttes af flowr.dk til at markedsføre egne tilsvarende produkter eller tjenesteydelser til køber via elektronisk post.

Køber modtager nyhedsbreve, når køber har afkrydset feltet "Send mig nyhedsbreve fra flowr" under et køb på vej mod kassen. Nyhedsbrevet indeholder konkurrencer, nyheder, inspiration og gode tilbud. Det udsendes via mail og SMS. Købers oplysninger videregives ikke. Køber kan til enhver tid afmelde sig nyhedsbrevet.

I begge ovennævnte situationer kan køber frabede sig at modtage flere henvendelser via linket i mailen eller ved at kontakte flowr.dk.

 

§ 10 Klageadgang

Køber har mulighed for at få behandlet en klage (ved skriftlig henvendelse) til: support@flowr.dk

Køber har også mulighed for at indbringe klage til Center for Klageløsning og/eller Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Læs mere på www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse support@flowr.dk

Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med flowr.dk’ virksomhed, som hovedsageligt består af salg af produkter.

Retsforholdet afgøres efter dansk ret.

 

Handelsbetingelserne er senest opdateret den 09-09-2019