Log ind

Persondatapolitik

 

Privatlivspolitik for flowr.dk

 

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Du finder vores kontaktoplysninger her:

Flowr.dk

Salling Group A/S

CVR-nr. 35954716

Rosbjergvej 33

8220 Brabrand

www.flowr.dk

www.sallinggroup.com

 

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Gennemførelse af køb via vores webshop
 • Administration af din relation til os som kunde fx kundeservice
 • Drift og optimering af vores webshop, herunder udarbejdelse af statistik i anonymiseret form
 • Opfyldelse af krav ifølge lovgivningen fx i relation til bogføring og reklamationer
 • Markedsføring af tilsvarende produkter

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Indgåelse af aftale om køb af varer eller ydelser via vores webshop, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(b)
 • Opfyldelse af fx markedsførings- og bogføringslovgivningen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(c)
 • Vores legitime interesse i at kunne administrere relationen til dig som kunde, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(f)
 • Dit samtykke til vores behandling af dine personoplysninger baseret på denne privatlivspolitik, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(a)

 

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

-          Kontaktoplysninger fx navn, adresse, modtager adresse, telefonnummer, mail,

-          købshistorik,

-          Betalingsoplysninger

 

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Databehandlere som leverer services til intern databehandling, det kan fx være leverandører af softwareløsninger der muliggør vedligeholdes og betjening af hjemmesiden.
 • Databehandlere der behandler data eksternt, det kan fx være hosting af den platform hvorpå hjemmesiden er lagret.
 • Vores samarbejdsparter i form af leverandører og underleverandører af varer og tjenesteydelser
 • Revisorer, advokater og andre rådgivere
 • Modtageren af det bestilte vil modtage dit navn og adresse, via information på pakkelabel. Du kan derfor ikke være anonym ved købet.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger du har afgivet i forbindelse med køb via webshoppen.

 

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i 72 måneder regnet fra dit køb som følge af dokumentationskrav i henhold til bogføringslovgivningen.

 

Profilering

Vi anvender ikke profilering, og fremsender alene markedsføring på baggrund af dine tidligere køb.

 

Cookies

 

Vi anvender i alle tilfælde de cookies der er nødvendige for at drive flowr.dk foruden dem du har givet os samtykke til at benytte.

Du kan finde oplysninger om vores brug af cookies her: www.flowr.dk/kundeservice/cookie

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os her https://gdpr.sallinggroup.com/hc/da

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Bemærk, at hvis du beder om at blive slettet, kan vi alligevel være forpligtet til at opbevare visse af dine oplysninger, jf. ovenfor om opbevaring.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Bemærk, at hvis du beder os om at begrænse behandlingen af dine oplysninger, kan det medføre, at du ikke længere vil være i stand til at benytte vores webshop.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Privatlivspolitik er senest opdateret den 21-09-2018